Başbakanlığa Bağlı Daireler
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 
2. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 
3. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği 
4. Başbakanlık Denetleme Kurulu 
5. Devlet Planlama Örgütü 
6. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği 
7. Personel Dairesi 
8. Merkezi Mevzuat Dairesi 
9. Devlet Basımevi
10. Gençlik Dairesi
11. Spor Dairesi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına Bağlı Daireler 
1. Dışişleri Dairesi
2. Tanıtma Dairesi
3. Enformasyon Dairesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Daireler
1. Talim ve Terbiye Dairesi 
2. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
3. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
4. Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
5. İlköğretim Dairesi
6. Genel Ortaöğretim Dairesi
7. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
8. Kültür Dairesi
9. K.T. Devlet Tiyatroları
10. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Maliye Bakanlığı’na Bağlı Daireler
1. Bütçe Dairesi
2. Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu
3. Gelir ve Vergi Dairesi
4. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
5. Gümrük ve Rüsumat Dairesi
6. Hazine ve Muhasebe Dairesi
7. Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

İçişleri Bakanlığı’na Bağlı Daireler
1. Mülki Yönetim ve Bölümleri
2. İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
3. Tapu ve Kadastro Dairesi 
4. Merkezi Cezaevi
5. Nüfus Kayıt Dairesi
6. Muhaceret Dairesi
7. Harita Dairesi
8. Şehir Planlama Dairesi 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Bağlı Daireler
1. Karayolları Dairesi 
2. Planlama ve İnşaat Dairesi
3. Posta Dairesi 
4. Telekominasyon Dairesi
5. Limanlar Dairesi
6. Sivil Havacılık Dairesi 
7. Trafik Dairesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Bağlı Daireler
1. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi
2. Ticaret Dairesi
3. Sanayi Dairesi 

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Daireler
1. Turizm, Tanıtma ve Planlama Dairesi
2. Turizm Planlama Dairesi 
3. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 
4. Çevre Koruma Dairesi  
5. Meteoroloji Dairesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı Daireler
1. Tarım Dairesi
2. Hayvancılık Dairesi
3. Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
4. Su İşleri Dairesi
5. Jeoloji ve Maden Dairesi
6. Veteriner Dairesi
7. Orman Dairesi
8. Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Daireler
1. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 
2. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
3. İlaç ve Eczacılık Dairesi
4. Devlet Laboratuvarı Dairesi
5. Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı Daireler

1. Çalışma Dairesi
2. Sosyal Sigortalar Dairesi 
3. Sosyal Hizmetler Dairesi
4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi